October 2021

💊मधुमेहाची मूळकारणे-💊जीवनशैलीतील बदल व चुकीच्या पद्धतीचा आहार-विहार यामुळे मधुमेह व उच्च रक्तदाब तसेच हृदयरोग हे आजार वाढत आहेत. त्यापैकी मधुमेह व उच्च रक्तदाब हे सायलेंट किलर(silent killer) आहेत, त्यापैकी मधुमेह याची मूळ कारण आज आपण या लेखांमध्ये माहिती घेणार आहोत

Open chat