केसगळती व उपचार

केस गळणे ही समस्या आज-काल भरपूर लोकांना सतावत आहे, बहुतांशी लहान मुलांमध्ये तसेच स्त्रियांमध्ये ही समस्या वाढत आहे .